Cách để phân biệt Can, Could và Be able to

1. Can và be able to Chúng ta sử dụng can để chỉ một việc gì đó là khả dĩ hay một người nào đó có khả năng làm một việc gì đó. Thể phủ định là can’t (can not). – You can see the sea from our bedroom window. Từ cửa sổ phòng ngủ

Học tiếng anh qua thành ngữ các con số

One – at one time: thời gian nào đó đã qua – back to square one: trở lại từ đầu – be at one with someone: thống nhất với ai – be/get one up on someone: có ưu thế hơn ai – for one thing: vì 1 lý do – a great one for sth:

Cách Phân biệt Sore, Hure và Pain

          Sore (tính từ / danh từ):    – Tính từ: đau đớn, tức giận A sore throat=Đau cổ họng A sore loser=Người thua mà cay cú Is he still sore at us?=Anh ta còn giận chúng mình không?  Don’t get sore at me=Xin bạn đừng giận tôi A sight for

Học ngữ pháp tiếng Anh Online hiệu quả

Học ngữ pháp tiếng Anh Online Tại Việt Nam, với nội dung học phong phú và chuẩn xác, học ngữ pháp tiếng Anh Online là phương pháp học tốt và hiệu quả, giúp bạn đỡ thấy nhàm chán. Thật vậy, đây là nền móng giúp bạn giỏi ngữ pháp và giúp quá trình học tiếng Anh sau này tốt hơn. Cho dù

Học về các trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi (Tag Question)

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt. Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định,

Học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được

983799_456727391078641_1877485726_n rong tiếng Anh danh từ được chia ra làm 2 loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Vậy thế nào là những danh từ đếm được? Danh từ đếm được thường có ý nghĩa liên quan đến một vật thể hữu hình, cụ thể, có thể sờ thấy, nhìn thấy được

Học từ vựng tiếng Anh tốt nhất qua các thành ngữ về thời gian

51f9f8a9081f2 Các thành ngữ sử dụng để diễn tả việc thiếu thời gian Lack of time: thiếu thời gian   1.      pressed for time : không có nhiều thời gian Eg: I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have the meeting tomorrow? Tôi không có nhiều thời gian vào lúc này. Anh

Học thêm về Cấu trúc As…as

Chúng ta đã quen với việc sử dụng cấu trúc as+ adj+ as trong câu so sánh bằng với ý nghĩa cái j tương đương với cái gì Eg:She speaks English as well as his teacher. ( cô ta nói tiếng Anh giỏi như cô giáo của cậu ta vậy)  Tuy nhiên hôm nay Studynet

Những cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất trong cuộc sống – Part 1

Dưới đây là những cấu trúc căn bản trong tiếng Anh. Bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi giao tiếp tiếng Anh khi nắm vững các cấu trúc này. Nhưng quan trọng là học cấu trúc tiếng Anh thôi vẫn chưa đủ nhé, điều quan trọng là mình cần thực hành chúng hàng ngày. 1.

Tiếng Anh – Tiếng Anh Lưu Loát – Tiếng Anh Online