Ngữ Pháp Và Từ Vựng

Học từ vựng tiếng Anh tốt nhất qua các thành ngữ về thời gian

51f9f8a9081f2 Các thành ngữ sử dụng để diễn tả việc thiếu thời gian Lack of time: thiếu thời gian   1.      pressed for time : không có nhiều thời gian Eg: I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have the meeting tomorrow? Tôi không có nhiều thời gian vào lúc này. Anh

Học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được

983799_456727391078641_1877485726_n rong tiếng Anh danh từ được chia ra làm 2 loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Vậy thế nào là những danh từ đếm được? Danh từ đếm được thường có ý nghĩa liên quan đến một vật thể hữu hình, cụ thể, có thể sờ thấy, nhìn thấy được

Làm sao để học giỏi ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Có 1 kế hoạch rõ ràng Muốn học ngữ pháp tiếng Anh có hiệu quả, đầu tiên phải có một kế hoạch học chi tiết đã, nên lên kế hoạch từng phần một, ghi chú rõ ràng những điểm quan trọng và học lại nó nhiều lần. Hãy ghi nhớ những quy luật của ngữ