Học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được

rong tiếng Anh danh từ được chia ra làm 2 loại là danh từ đếm đượcdanh từ không đếm được.

Vậy thế nào là những danh từ đếm được? Danh từ đếm được thường có ý nghĩa liên quan đến một vật thể hữu hình, cụ thể, có thể sờ thấy, nhìn thấy được và có thể đếm được mà không cần dùng đến một danh từ tiếng Anh khác. Ex: house: ngôi nhà, table: cái bàn; star: ngôi sao..

Danh từ không đếm được là những danh khi dịch ra nghĩa thường liên quan đến một đối tượng trừu tượng, không sờ thấy được, không nhìn thấy được bằng mắt. Ex: Education: giáo dục, love: tình yêu

Một số danh từ đếm được và danh từ không đếm được cơ bản:

vocabulary%20corner Học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được

 

Tuy nhiên trong nhiều trường hợp danh từ không đếm được có ý nghĩa liên quan đến sự vật có thể nhìn thấy được, nhưng ta không thể đếm sự vật đó chỉ bằng cách thêm số, 1, 2, 3… vào danh từ đó theo nghĩa tiếng Việt. Thí dụ: WATER: nước, SUGAR : đường, GOLD: vàng, TEA: trà, COFFEE: cà phê, RICE: gạo …. Không ai nói “một đường, hai đường, ba đường” hay “Một nước, hai nước, ba nước”.

Để cân đó đong đếm được những danh từ không đếm được này, ta phải cần đến một danh từ khác.  Xem chi tiết từng cụm danh từ đó tại bảng dưới đây:

983799 456727391078641 1877485726 n Học về danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những trường hợp đặc biệt. Vậy nên khi còn băn khoăn xem đây là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được thì bạn nên sử dụng từ điển nhé!

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>