Làm thế nào để làm bài Reading có hiệu quả tốt nhất?

Mọi người đều biết rằng phần IELTS Reading là một phần khó. Bạn chỉ có một ít thời gian để trả lời một lượng câu hỏi lớn đầy những từ vựng phức tạp. Vì vậy bạn cần phát triển một khả năng đọc tốt để đạt được điểm 6.5 trở lên. Điểm đạt được phụ thuộc vào chiến thuật mà bạn chuẩn bị để đương đầu với nó. Sau đây là một vài lời khuyên:

bai19 Làm thế nào để làm bài Reading có hiệu quả tốt nhất?

Đọc những đoạn văn “hàn lâm”

Hãy đọc trong thời gian rỗi của bạn. Các bài đọc IELTS là những bài đọc “hàn lâm”. Điều đó có nghĩa là chúng được lấy từ những nguồn như sách giáo trình, tạp chí hay tuần báo. Nếu bạn không quen đọc những loại này, thì tốt nhất hãy dành thời gian để bắt đầu đọc nó khi có thời gian rỗi, vì bạn sẽ gặp nó rất nhiều trong bài thi. Có 3 loại chính mà IELTS nhắm tới (được sắp xếp dựa theo độ khó, dễ nhất được xếp đầu) là

National Geographic (địa lý)
New Scientist (công nghệ)
Economist (kinh tế).
Bạn có thể tìm đọc những tạp chí chuyên đề này tài các tiệm sách hoặc tìm kiếm trên internet.

Tập trung

Tập trung vào bài văn trước, câu hỏi sau. Việc hiểu bài văn sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi hợp lý và chính xác hơn.

Phân loại

Những người ra đề thi IELTS thường lựa chọn dựa theo cách phân loại. Học cách nhận biết loại bài văn mà bạn đang học sẽ giúp bạn đoán được cấu trúc tiếp theo và hiểu nó nhanh hơn. Có 4 loại thường gặp như sau:

  • Phân tích – thảo luận về lý do và việc gì đó xảy ra hoặc đưa ra một kiến nghị, giải thích về một vấn đề.
  • Mô tả – miêu tả một tình huống, trình bày vì sao mà sự việc hoàn thành hoặc phân chia điều gì.
  • Rời rạc – đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về một vấn đề.
  • Tường thuật – kể lại một chuỗi sự kiện và kết quả của chúng.

Đọc lướt

Phát triển khả năng đọc lướt của bạn. Đọc lướt có nghĩa là đọc nhanh và bỏ qua những từ không quan trọng hoặc từ khó mà bạn không hiểu. Cố lấy được ý chính của đoạn để trả lời câu hỏi.

Đọc chăm chú

Đọc chăm chú là khi bạn nhìn vào một bảng giá hay một đoạn quảng cáo, một tên hoặc sổ điện thoại. Khi đọc, không nhất thiết phải đọc đúng từ, hãy di chuyển mắt và hướng nhìn nhanh lên. Bạn có thể đọc từ trái sang phải, phải sang trái , trên xuống dưới hoặc dưới lên trên. Làm điều này để tìm ra vị trí mà câu trả lời hiện diện trong đoạn text.  Dễ dàng nhất vẫn là các từ khóa như số, ngày, từ bắt đầu bằng chữ cái viết hoa như một tên riêng.

Cấu trúc

Học cách nhận ra cấu trúc của đoạn. Nó thường dẫn tới sự liên kết giữa các ý chính và các ý hỗ trợ khác trong một đoạn. Đoạn thường được sắp xếp giảm dần. Vd: người ta thường mở đầu bằng ý chính và bắt đầu phát triển ý đó. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng đoạn cũng phát triển theo hướng tăng dần. Ý chính lại nằm ở cuối đoạn. Điều này rất hữu ích trong phần chọn “tựa đề” cho đoạn.

Tổng quát

Hãy cố tìm ra ý tổng quát của đoạn văn trước khi đi vào phần câu hỏi. Tìm ra bằng cách đọc tựa đề và tiêu đề con cũng như tập trung vào phần đầu và cuối của một đoạn. Điều này sẽ giúp bạn tìm được thông tin của đoạn văn nhanh hơn.

Học những cụm từ đồng nghĩa

Có rất nhiều cách đễ diễn đạt một ý, ví dụ “I like to ski” và “skiing is enjoyable”. Nhiều câu hỏi như phần YES NO NOT GIVEN, gap fills đều kiểm tra khả năng nhận biết các cách diễn đạt đồng nghĩa của bạn trong bài văn.

Đừng hoảng loạn

Đừng hoảng loạn khi bạn gặp một từ khó. IELTS bao gồm rất nhiều từ chuyên ngành. Hãy bỏ qua những từ khó, nó không ảnh hưởng nhiều đến việc hiểu của bạn, hãy tập đoán nghĩa sử dụng nội dung chính của đoạn và cố hiểu xem từ đó ở dạng gì, danh từ hay động từ . Không nên dùng nhiều từ điển, chỉ dùng từ điển với những từ liên tục lặp lại trong sách (từ quan trọng, thường gặp).

Quản lý thời gian

Hầu hết những thí sinh thi IELTS đều không đủ thời gian cho phần đọc thứ 3. Mỗi phần sẽ có 20 phút (người chấm sẽ nhắc bạn mỗi khi qua 20 phút). Đừng sử dụng quá nhiều thời gian vào  một câu hỏi – đoán câu trả lời và bỏ nó để quay lại về sau. Khi bạn cảm thấy đã quá thời gian, hãy làm những câu hỏi kiểu gap-fills trước khi làm những câu hỏi dễ đoán như  YES NO NOT GIVEN. Đừng quên bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi trong giấy thi trước khi kết thúc. Hãy viết chúng bằng bút chì và khi kết thúc hãy viết lại bằng bút mực.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>